Kiva kun kiinnostuit Pilkkeestä!

Pilke lastenhoito auttaa perheitä parempaan arkeen. Palveluitamme ovat sairaan lapsen kotihoito henkilöstöetuna, lapsiperheiden kotipalvelu kuntien kautta sekä yksityinen lastenhoito.

Tehtävämme on mahdollistaa parempi arki ja onnellisempi elämä mahdollisimman monelle lapselle ja heidän perheelleen.

Töitä toiveittesi mukaan

Voimme tarjota joustavia työaikoja ja -määriä. Voit tehdä täysiä viikkotunteja, puhdasta keikkatyötä tai jotain siltä väliltä. Joustavuudesta johtuen työmme sopii niin täyspäiväiselle ammattilaiselle, opiskelijalle kuin eläkeläisen lisäansioksi.

Avoimet työpaikkamme

Uudet rekrysivumme ovat tällä hetkellä työn alla.

Otamme vastaan avoimia hakemuksia PILKE Careers sivustolla osoitteessa https://pilke.careers.talentadore.com. Avoimet työpaikat lasten kotihoitoon löydät valitsemalla Haen Paikkaa - Lastenhoito kotona.

Arvomme

Pilkkeen arvot kertovat siitä, miten teemme työtämme ja keitä varten olemme olemassa. Elämme arvojamme todeksi päivittäin leikin, oppimisen, kurahousujen pukemisen ja kadonneiden tumppujen etsimisen ohessa, lämmintä syliä unohtamatta.

Turvallisuus

”Kuunnellaan aikuista.” Nuutti 6v. Turv p-5allisuus muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kasvu-, oppimis- ja työympäristöstä. Ne käsittävät tarkastetut ja valvotut tilat ja materiaalit, yhteisesti sovitut säännöt sekä kasvattajien aidon vuorovaikutuksen ja läsnäolon.

Suvaitsevaisuus

”Että on sumua.” Dani 6v Jokainen lapsi p-5 hyväksytään omana itsenään. Vanhempia, lapsia ja työkavereita kunnioitetaan ja kohdellaan tasa-arvoisesti. Myös itsensä kunnioittaminen on tärkeää. Oleellista on ammatillinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus henkilöstön, vanhempien ja lasten välillä.

Myönteisyys

”Hyönteinen.” Luka 6v Kasvattajan tehtä p-5vänä on kuunnella, antaa aikaa ja kannustaa. Huumorin ja ilon avulla lapsi saa kokemuksen hyvästä päivästä. Työtapamme on ratkaisukeskeinen.

Osallisuus

”Että osaa asioita.” Ella 6v Lapsi nähd p-5ään aktiivisena toimijana ja oppijana. Kokemus osallisuudesta ja omaan ympäristöön vaikuttamisesta sitouttaa niin lasta kuin aikuistakin arjen toimintaan.

Innovatiivisuus

”Että innostuu jostain yllätyksestä.” Scarlett 6v Innovatiivisuus syntyy innostuksesta ja rohkeudesta kokeilla ja tehdä asioita uudella tavalla. Arviointi ja omien toimintatapojen muokkaus on osa työkulttuuria.

Lue lisää Pilkkeestä työnantajana